Kyvadla

Matematické kyvadlo
 • zanedbání tření v místě závěsu a odporu vzduchu
 • úhlová frekvence
                
 • perioda
                
 • rovnice
                

Fyzické kyvadlo
 • potenciální energie kyvadla se mění v kinetickou energii rotačního pohybu
 • úhlová frekvence
                

Kónické kyvadlo
 • kyvadlo, kterému je udělena taková rychlost, aby závěs opisoval plášť rotačního kužele
 • hmotný bod se pohybuje po kružnici, takže na něj působí dostředivá síla, kterou lze rozložit na sílu tíhovou a tahovou sílu závěsu

 • úhlová frekvence
                

Blackburnovo kyvadlo
 • slouží k zviditelnění Lissajousových obrazců, které vznikají při skládaní dvou kolmých kmitů
 • v podstatě dvě matematická kyvadla s délkami závěsů l1 a l2
 • periody
                
                
                
 • kyvadlo (nádobka s pískem) bude opisovat Lissajousovy obrazce, pokud bude následující rovnice vyjádřena podílem dvou celých čísel
                


Torzní kyvadlo
 • je tuhé těleso zavěšené na pružném závěsu
 • toto těleso přitom může volně kmitat ve vodorovné rovině kolem podélné svislé osy závěsu
 • perioda:
                


Foucaltovo kyvadlo

 • kyvadlo pojmenované po francouzském fyzikovi Foucaultovi, představuje důležitý experiment potvrzující otáčení planety Země kolem své osy
 • jedná se o velmi dlouhé těžké kyvadlo s dlouhou dobou kmitu, rovina kmitu se ale postupem času mění v důsledku tzv. Coriolisovy síly
 • animace:

Balistické kyvadlo
 • zařízení pro určování hybnosti projektilu, z níž je možné určit rychlost a kinetickou energii
 • balistické kyvadlo bylo nahrazeno modernějšími metodami měření rychlosti projektilu


 • rychlost
                


Zdroj rovnic a obrázků: http://fyzika.jreichl.com/ a http://cs.wikipedia.org/

Comments