Kmitavý pohyb - popis a zavedení

Popis kmitavého pohybu:
  • pohybující se těleso při kmitavém pohybu zůstává stále v okolí určitého bodu, který nazýváme rovnovážná poloha
  • jestliže těleso navíc pravidelně prochází rovnovážnou polohou, koná periodický kmitavý pohyb
Praktické příklady takových pohybů:
  • těleso zavěšené na pružině
  • tlukot našeho srdce
  • struna hudebního nástroje
  • ...

MECHANICKÝ OSCILÁTOR = zařízení, které volně (bez vnějšího působení) kmitá

známe dva základní typy mechanických oscilátorů:

ZÁVAŽÍ NA PRUŽINĚ

http://www.walter-fendt.de/html5/phcz/springpendulum_cz.htm

příčina kmitání: síla pružnosti
trajektorie: část přímky

Závaží na pružině - vyzkoušejte si na apletu (PhET)

KYVADLO

příčina kmitání: pohybová složka tíhové síly
trajektorie: část křivky (kružnice)

Kyvadlo - vyzkoušejte si na apletu (PhET)