Kinematika kmitavého pohybu - úlohy

1) Bod uprostřed struny kmitá po dobu 2 s s amplitudou výchylky 1 mm a s frekvencí 1 kHz. Jak velkou dráhu urazí?
(8 m)

2) Napište rovnici harmonického kmitání, které má amplitudu výchylky 5 cm, periodu 0,5 s a nulovou počáteční fázi.
(y = 0,05sin4pit)

3) Amplituda kmitavého pohybu závaží na pružině je 4 cm, doba kmitu 1 s. Vypočítejte, za jaký čas urazí závaží dráhu:
    • z rovnovážné polohy do krajní polohy
    • první polovinu dráhy z první části úlohy
    • druhou polovinu této dráhy
(1/4 s, 1/12 s, 1/6 s)