Dopplerův jev

= fyzikální jev, ke kterému dochází při vzájemném pohybu zdroje zvuku a pozorovatele (přijímače)
  • projevuje se změnou frekvence
  • pozorovatel vnímá zvuk jiné frekvence, než je frekvence zdrojeObjasnění a vysvětlení jevu: Christian Doppler - rakušan (1803-1853) - v roce 1843 (Wikipedie)


Možné případy: 

ZDROJ V KLIDU
PŘIJÍMAČ (POZOROVATEL) V POHYBU

u ... rychlost pohybu pozorovatele
v ... rychlost zvuku
u < v

Přijímač (pozorovatel P1) se vzdaluje od zdroje

menší počet vlnoploch za jednotku času

snížení frekvence

Přijímač pozorovatel P2) se přibližuje ke zdroji

větší počet vlnoploch za jednotku času

zvýšení frekvence