Chvění mechanických soustav

A) CHVĚNÍ STRUNY, TYČE, VLÁKNA

Chvění struny (tyče) = příčné stojaté vlnění

popis děje: struna (tyč) délky l je upevněna → v místě upevnění vzniká uzel stojatého vlnění

ptáme se: vlny jakých vlnových délek (frekvencí) mohou na této struně (tyči) vznikat?

Podle způsobu upevnění struny mohou nastat tyto případy:

STRUNA UPEVNĚNÁ
NA OBOU KONCÍCHpotom
a tudíž
vyšší harmonické frekvence
STRUNA UPEVNĚNÁ
NA JEDNOM KONCI
potom
a tudíž
vyšší harmonické frekvence
STRUNA UPEVNĚNÁ
UPROSTŘED (VE STŘEDU)

potom
a tudíž
vyšší harmonické frekvence