MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

1. Kmitání mechanického oscilátoru

AKUSTIKA - seminární práce od Davida Šteinera (Gymnázium Budějovická, Praha)
Mechanické kmitání a vlnění - elektronická učebnice  Mgr. Magdy Vlachové v  pdf
Harmonické kmity mechanických soustav - studijní materiál pro řešitele FO (v pdf)
Několik apletů na téma VLNĚNÍ a ZVUK - PhET Simulations University of Colorado
Přenos zvuku (Transmission of Sound) - video ze stránek www.designmate.com (5:29)