30. téma - Zákony zachování ve fyzice (úlohy)

 1. Do klidného tělesa o hmotnosti 2 kg narazí ve vodorovném směru střela o hmotnosti 20 g rychlostí 404 m.s-1. Po srážce střela zůstane v tělese. Určete kinetickou energii tohoto spojeného tělesa se střelou. Určete jaká část energie se změnila v jinou energii než je mechanická.
  ( EK =1616 J )

 2. Člověk o hmotnosti 75 kg běží podél trati rychlostí o velikosti 10,8 km.h-1, doběhne k vozíku o hmotnosti 50 kg, který jede v témž směru rychlostí o velikosti 1,8 km.h-1 a na vozík naskočí. Jak velkou rychlostí se pak soustava obou těles pohybuje? Ověřte, zda platí, či neplatí zákon zachování mechanické energie.
  (v = 2 m.s-1 )

 3. Těleso o hmotnosti 100 kg, které se pohybovalo rychlostí 18 m.s-1 vodorovným směrem se uvolněním pera rozpadlo na dvě části. Jedna část o hmotnosti 40 kg se rychlostí 60 m.s-1 pohybovala stejným směrem jako původní těleso a druhá část se pohybovala směrem opačným. Určete kinetickou energii druhé části a část nemechanické energie pera, která se přeměnila na energii mechanickou.
  (E = 58 800 J )

 4. Náboj o hmotnosti 30 kg opustí hlaveň děla rychlostí 600 m.s-1. Hlaveň děla o hmotnosti 1200 kg se posune při výstřelu o vzdálenost 0,8 m. Vypočtěte maximální zpětnou rychlosti hlavně, průměrnou brzdící sílu a mechanickou energii, která se přemění na energii vnitřní.
  (v = 15 m.s-1, F = 16 8750 N, E = 135 kJ)