8. téma - Struktura a vlastnosti plynného skupenství látek - úlohy

 1. V nádobě o objemu 100 cm3 je ideální plyn o teplotě 27 oC. Z nádoby unikne vadným ventilem část plynu tak, že jeho tlak se zmenší o 4,14 kPa. Teplota plynu je stálá. Určete počet molekul, které z nádoby unikly.
  (N = 1020 molekul)

 2. Vodík má při teplotě 27 oC a tlaku 0,2 MPa objem 8 l. Určete jeho hmotnost.
  (m = 1,28 g)

 3. Vnitřní objem válce motocyklu je 0,125 dm3. Jaký objem zaujmou výfukové plyny při vytěsnění za normálních podmínek, je-li těsně před vytěsněním teplota ve válci 900 K a tlak 0,3 MPa?
  (V = 0,112 l)

 4. Objem určitého množství vzduchu zmenšíme o 50% a jeho tlak zvýšíme o 80%. O kolik procent a jak se změní jeho termodynamická teplota?
  (zmenší se o 10%)

 5. Jaká je hmotnost oxidu uhličitého v ocelové bombě o objemu 60 l, má-li tento plyn v bombě tlak 20.105 Pa a teplotu 27 °C?
  (m = 2,1 kg)

 6. Množství 250 litrů vzduchu má teplotu 57°C. Co se stane, jestliže vzduch při konstantním tlaku ohřejeme na teplotu 387 °C ?
  (Objem plynu se zdvojnásobí)

 7. Objem bubliny vzduchu, která se uvolnila u dna jezera, se u jeho povrchu zvětšil třikrát. Jaká je hloubka jezera? Teplotu vzduchu v bublině považujeme za stálou. Všechny potřebné hodnoty fyzikálních konstant musíte znát, nebo si najděte na internetu.
  (h = 20 m)