7. téma - úlohy

 1. V každém ze dvou stejných kalorimetrů je voda s hmotností 2 kg a teplotou 293 K. Do prvního z nich vložíme ocelové těleso hmotnosti 1 kg a teploty 373 K. a) Na jaké teplotě se ustálí voda v prvním kalorimetru? b) Jaká musí být hmotnost stříbrného tělesa, aby se teplota ve druhém kalorimetru ustálila na stejné hodnotě?
  (T = 297 K = 26oC, m3 = 1,87 kg)

 2. Máme připravit do vany 80 litrů vody teploty 36 o C.Studená voda v koupelně má teplotu 10 o C a teplá 50o C. Kolik které vody potřebujeme?
  (m1 =28 kg, m2 = 52 kg)

 3. Těleso z mosazi, které má měrnou tepelnou kapacitu 0,4 kJ.kg-1K-1 a hmotnost 80 g, vložíme do kalorimetru s vodou, jejíž hmotnost je 20 g a teplota 28oC. Po promíchání se teplota ustálí na 60oC. Tepelná kapacita kalorimetru je 16 JK-1. Určete původní teplotu mosazného tělesa.
  (t1 = 160o C)

 4. Cínová koule o hmotnosti 200 g a měrné kapacitě 0,2 kJkg-1K-1 byla vhozena do kalorimetru o tepelné kapacitě 32 JK-1, ve které bylo 40 g vody 10o teplé. Výsledná hodnota se ustálila na 30oC. Jaká byla původní teplota cínové koule?
  (t1 = 130o C)

 5. Do kalorimetru s olejem, který má hmotnost 0,66 kg, měrnou tepelnou kapacitu 1,6 kJ.kg-1K-1 a teplotu 10oC, vhodíme hliníkový kvádr o hmotnosti 800 g a teplotě 110oC. Tím teplota oleje v kalorimetru stoupne o 40oC. Určete měrnou tepelnou kapacitu hliníku. (Tepelnou kapacitu kalorimetru zanedbáváme).
  (c2 = 880 Jkg-1K-1)

 6. V kalorimetru, jehož tepelná kapacita je 45,2 J.K-1, je voda o hmotnosti 500 g a teplotě 15oC. Do kalorimetru vložíme olověné a hliníkové těleso ocelkové hmotnosti 150 g a teplotě 100 oC. Výsledná teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu je 17oC. Určete hmotnosti olověného a hliníkového tělesa. Měrná tepelná kapacita olova je 129 Jkg-1K-1 a hliníku 896 Jkg-1K-1.
  (mAl = 42 g, mPB = 108 g )