6. Mechanika kapalin a plynů - úlohy

 1. Na plnou kouli ve vzduchu působí tíhová síla o velikosti 390 N. Na tuto kouli ponořenou do vody působí výsledná síla o velikosti 340 N. a) Jaký je objem koule. b) Jaká je hustota látky, z níž je koule zhotovena. c) Jaký objem V´ by musela mít soustřená kulová dutina v kouli, aby při stejném vnějším poloměru se toto těleso ve vodě vznášelo. d) Ponoříme původní plnou kouli do rtuti o hustotě 13,6 g.cm -3. Vypočtěte objem pouze ponořené části koule.
  (a) V = 5 l, b) = 7800 m.kg-1 c) V´ = 4,358 l, d) V´ = 2,87 l)

 2. a) Jakou největší hmotnost může mít člověk, ma-li ho ve vodě unést kvádr z korku o hmotnosti 2 kg? Průměrná hustota lidského těle je 1,08 g.cm-3, hustota korku je 0,22 g.cm-3. b) Jakou největší hmotnost může mít člověk, má-li na kvádru z korku pouze stát a ni chodidla nemá mít ponořena ve vodě?
  (a) mT = 95,7 kg, b) mT = 7,09 kg)

 3. Nádoba tvaru válce s plošným obsahem průřezu 35 cm2 a výškou 15 cm byla naplněná vodou, přikrytá listem papíru a obrácená dnem vzhůru do svislé polohy. Jak velkou silou je přitlačován papír k nádobě při atmosférickém tlaku 1,013.105 ? Hustota vody 103 kg.m-3, g = 9,81 m.s-2
  (F = 349,4 N)

 4. Voda proudí trubicí nestejného průřezu. V nejširší části o průřezu 81 cm2 má voda rychlost 5 m.s-1 a tlak 1,5.105 Pa. V užší části má voda tlak 5.104 Pa. Jakou má voda rychlost v této užší části a jak velký je průřez užší části trubice? Vnitřní tření zanedbáváme.
  (v = 10,6 m.s-1, S = 38,2 cm2)
 5. Jak velkou rychlostí proudí voda vodorovnou trubicí o průřezu 15 cm2, jestliže v zúženém místě o průřezu 5 cm2 se sníží tlak o hodnotu 5000 Pa?
  (v = 1,1 m.s-1)