5. TÉMA - úlohy

  1. Na traverze položené na dvou podpěrách stojí člověk ve vzdálenosti 1 m od jedné podpěry a o hmotnosti 60 kg. Hmotnost traverzy je 80 kg. Vzdálenost podpěr je 4 m. Určete celkové síly, které působí na podpěry.
    (FA = 850 N, FB = 550 N)

  2. Na těleso působí ve dvou bodech A a B rovnoběžné síly o velikosti 90 N a 50 N. Vzdálenost bodů A,B je 28 cm. Určete velikost, směr, orientaci a polohu působiště výsledné síly, jsou-li síly orientovány a) souhlasně, b) nesouhlasně.
    (souhlasná orientace : F = 140 N, x = 10 cm, d - x = 18 cm, nesouhlasná orientace : F = 40 N, x = 35 cm, d + x = 63 cm)

  3. Dva dělníci nesou břemeno hmotnosti 56 kg na vodorovné tyči, která má hmotnost 8 kg. První dělník nese tyč ve vzdálenosti 1 m od břemene a druhý ve vzdálenosti 3 m od břemene. Jakou sílu vynakládá každý z nich ?
    (Dělník blíže k břemenu vynakládá sílu 460 N, druhý dělník 180 N.)