24. téma - Vlnové vlastnosti světla (úlohy)

 1. Vypočtěte, která barva se interferencí zruší při kolmém osvětlení skleněné destičky o tloušťce 0,125 μm, je-li index lomu skla n = 1,5 . Pro kterou viditelnou délku nastane maximum ?
  ( 375 nm ... fialová barva, 750 nm ... červená barva )

 2. Určete mřížkovou konstantu a počet vrypů na 1 mm, jestliže je vzdálenost maxima třetího řádu od maxima nultého řádu l = 35,9 cm a vzdálenost stínítka od mřížky d = 2 m. Mřížka byla osvětlena kolmo dopadajícím světlem sodíkové výbojky ( = 589 nm ).
  ( b = 98,5 . 10-4 mm , N = 100 )

 3. Určete vlnovou délku světla, které dopadá kolmo na ohybovou mřížku, jestliže paprsek maxima druhého řádu svírá s paprskem maxima nultého řádu úhel 8°. Mřížka má 1000 vrypů na 1 cm.
  ( 695,8 nm )

 4. Optická mřížka osvětlená monofrekvenčním světlem o vlnové délce 500 nm, vytvoří na stínítku ve vzdálenosti 3 m ohybový obrazec. Vzdálenost ohybového maxima 1. řádu od maxima 0. řádu je 10 cm. a) Určete periodu mřížky (mřížkovou konstantu). b) Určete vzdálenost maxima 1. řádu od maxima 0. řádu, je-li mřížka osvětlena světlem o vlnové délce 600 nm. c) Jaká je šířka spektra 1. řádu v případě osvětlení mřížky bílým světlem.
  ( b = 0,015 mm, l = 12 cm, ?7 cm )

 5. Které barvy viditelného záření budou nejvíce interferencí zesíleny při kolmém osvětlení tenké skleněné desky v místě její tloušťky 370 nm. Index lomu skla je 1,5.
  ( 444 nm, 740 nm, 2220 nm ... neviditelné )