21. téma - Výroba a přenos elektrické energie (úlohy)

 1. Transformátor o účinnosti 93 % zvyšuje napětí z 230 V na 1500 V. Sekundární cívkou prochází proud 0,2 A. Jaký proud prochází primární cívkou?
  (I = 1,4 A)

 2. Vypočítejte, jaký proud musí protékat elektromotorem na střídavý proud o výkonu 2,2 kW při napětí 220 V, jestliže účiník je 0,88 a účinnost elektromotoru je 89 %.
  (I = 12,8 A)

 3. Výkon odebíraný z elektrárny při napětí 6 kV a účiníku 1,0 je 3 MW. Vypočítejte, jak se změní proud, jestliže bude účiník 0,8 .
  (I1 = 500 A , I2 = 625 A , při účinníku 0,8 bude proud o 25% větší)

 4. Vypočítejte výkon jednofázového elektromotoru, který při napětí 220 V odebírá proud 9,3 A, jestliže účiník je 0,8 a účinnost elektromotoru je 90% .
  (P = 1473 W)

 5. Jednofázový motor při svorkovém napětí 220 V a proudu 2,8 A odebral ze sítě za 1,5 hod. celkem elektrickou energii 0,75 kWh. Určete a) jeho účiník, b) fázový posuv proudu a napětí, c) impedanci obvodu s tímto motorem.
  (cos φ = 0,8117, φ = 35°42´, Z = 78,6 Ω)