16. téma - úlohy

 1. Při pozinkování součástek se spotřebovala elektrická energie 10 kWh. Určete hmotnost vyloučeného zinku, je-li napětí na elektrodách 4 V. Určete kolik atomů zinku se vyloučilo.
  (2,8.1025)

 2. Roztok CuSO4 má odpor 2,5 ohmů. Jak velké napětí musíme připojit na elektrody, aby se na katodě za 6 hodin vyloučila hmotnost 1,2 kg mědi?.
  (U = 421,9 V = 422 V )

 3. Kolik hodin musí procházet proud 4 A roztokem ZnSO4, aby se na katodě přístroje vyloučilo 6,74.1022 atomů zinku?
  (t = 1,5 hod.)

 4. Jak velký odpor je roztoku CuSO4, jestliže se při napětí na elektrodách 150 V za 1,5 hodiny vyloučí na katodě 1,2 moly mědi.
  ( R = 3,5 Ω )

 5. Nádobku s povrchem 200 cm2 je třeba postříbřit v rozhotku AgNO3 proudem 0,5 A. Za jakou dobu bude vrstvička stříbra silná 0,2 mm? Hustota stříbra je 10200 kg.m-3.
  (t = 20,9 hod = 20 hod 54 min)

 6. Při elektrolýze CuSO4 vyloučilo na katodě za 2 hodiny 9,504 g mědi. Ampérmetr ukazoval proud 4,1 A. Byl údaj na ampérmetru správný?
  (správný údaj je 4,0 A, velikost chyby ampérmetru je 0,1 A)