14. téma - úlohy


 1. Čtyři vodiče o odporech R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 2 Ω, R4 = 4/3 Ω jsou zapojeny podle obrázku. Voltmetrem bylo změřeno celkové svorkové napětí mezi body A a B 18 V. Vypočtěte a) celkový odpor mezi body A a B; b) napětí U1, U2, U3, U4 na jednotlivých rezistorech; c) proudy I1, I2, I3, I4 procházející jednotlivými odpory.

  (Rc = 3 Ω, U1 = 4 V, U2 = 6 V, U3 = 10 V, U4 = 8 V, I1 = 1 A , I2 = 1 A , I3 = 1 A, I4 = 6 A)


 2. Čtyři vodiče o odporech R1 = 3 Ω, R2 = 2 Ω, R3 = 4 Ω, R4 = 2 Ω jsou zapojeny podle obrázku. Ampérmetrem byl změřen celkový proud 4 A. Vypočtěte a) celkový odpor mezi body A a B; b) napětí U1, U2, U3, U4 na jednotlivých rezistorech; c) proudy I1, I2, I3, I4 procházející jednotlivými odpory.

  (Rc = 4,5 Ω, U1 = 12 V, U2 = 6 V, U3 = 4 V, U4 = 2 V, I1 = 4 A , I2 = 3 A , I3 = 1 A, I4 = 1 A)

 3. Vodiče o odporech R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω, R3 = 3 Ω jsou zapojeny podle obrázku a připojeny svorkami A, B ke zdroji o stálém svorkovém elektrickém napětí U = 48 V tak, že svorka A je připojena na kladný pól zdroje. Klíč K je sepnut. Určete: a) celkový odpor naznačené soustavy vodičů; b) elektrické proudy procházející jednotlivými vodiči; c) elektrické potenciály v bodech A, B, C, D. Pro týž obvod s rozpojeným klíčem určete: d) elektrické proudy v jednotlivých vodičích; e) elektrický potenciál bodu D. Odpor spojovacích vodičů je zanedbatelně malý.

  (Rc = 5,4 Ω, I1 = 5,3 A , I2 = 3,6 A , I3 = 8,9 A , φA = 48 V, φB = 0, φC = 27 V, φD = 48 V, I´1 = 6,8 A , I´2 = 0 A , I´3 = 6,8 A , φ´D = 20 V)

 4. Určete velikosti proudů v jednotlivých větvích obvodu, jestliže Ue1 = 4 V, Ue2 = 6 V, R1 = 160 Ω, R2 = 100 Ω (Viz obr. 1).

  (I1 = 0,0,125 A , I2 = 0,025 A , I3 = 0,1 A)

 5. Dva články o elektromotorických napětích Ue1 = 2 V, Ue2 = 1 V a vnitřních odporech Ri1 = 2 Ω, Ri2 = 1 Ω jsou paralelně spojeny drátem zanedbatelného odporu a připojeny ke spotřebiči o odporu 1 Ω. Jak veliký proud prochází spotřebičem a jak velké proudy protékají každým z článků?
  (I = 0,8 A, I1 = 0,6 A , I2 = 0,2 A)

 6. Určete proudy (jejich velikost) protékající jednotlivými větvemi daného elektrického obvodu, jestliže R1 = 2 Ω, R2 = 5 Ω, R3 = 10 Ω, Ue1 = 8 V, Ue2 = 2 V , Ue3 = 12 V (Viz obr. 2).

  (I1 = 1 A , I2 = 0,8 A , I3 = 1,8 A)