11. téma - úlohy

 1. Kolik kg vodní páry teploty 100oC bylo vpuštěno na 5 kg ledu teploty -20oC, když výsledná teplota veškeré vody se ustálila na 30oC?
  (m2 = 0,9827 kg ?? = 1,87 kg)

 2. Kolik kg ledu teploty -10oC bylo v kalorimetru, jestliže jsme na něj vpustili 0,5 kg vodní páry teploty 100oC a výsledná teplota veškeré vody byla 30oC?M?
  (m1 =2,6 kg)

 3. Do 20 kg vody zahřáté na bod varu vhodíme m kg ledu teploty 0oC. a)Určete výslednou teplotu směsi, víte-li, že m = 10 kg.b) Určete maximální hmotnost m ledu, má-li být výsledná teplota směsi 0oC.
  (a) t = 40,16 oC, b) m = 25,15 kg)

 4. Jaké maximální množství ledu teploty -7oC se rozpustí ve 4 kg vody 70oC teplé?
  (m1 = 3,4 kg)

 5. Co se stane, když do 2 kg vody zahřáté na bod varu vhodíme 3 kg ledu teploty -10oC a nastane rovnováha.
  (2,326 kg ledu roztaje a 0,674 kg ledu zůstane.)