LABORATORNÍ PRÁCE

Zde najdete návody na jednotlivé laboratorní práce z fyziky, které se realizují v jednotlivých ročnících nebo Fyzikálním semináři na GBN pomocí systému ISES. Všechny materiály se otevřou v novém okně a potom se doporučuje jejich stažení na dané zařízení (nejlépe PC nebo notebook).
PB

1. ROČNÍK, KVINTA

  • Kinematika pohybu HB - návod (pdf), šablona (xls)
  • Míček na nakloněné rovině - návod (pdf), šablona (xls)
  • Smykové tření - návod (pdf), šablona (xls)

2. ROČNÍK, SEXTA

  • Děje v plynech - návod (pdf), šablona (xls)
  • Řazení kondenzátorů - návod (pdf), šablona (xls)
  • Odpor kovového vodiče, Ohmův zákon - návod (pdf), šablona (xls)

3. ROČNÍK, SEPTIMA

  • Pružinový oscilátor, skládání kmitavých pohybů (Lissajoussovy obrazce) - návod (pdf), šablona (xls), sestavení experimentu (foto)
  • Ověření hodnoty tíhového zrychlení pomocí periody kyvadla - návod (pdf), šablona (xls), sestavení experimentu (foto)
  • RLC v obvodech střídavého proudu - návod (pdf), šablona (xls)

FYZIKÁLNÍ SEMINÁŘ

  • Volný pád, hřeben - návod (pdf), teorie (pdf), skupinová metoda zpracování výsledků (pdf), šablona (xls)