Vrh svislý vzhůru

VRH SVISLÝ VZHŮRU = pohyb složený z pohybu rovnoměrného přímočarého směrem vzhůru a z volného pádu

Vrh svislý vzhůru


charakteristiky pohybu:
  • výška vrhu (v libovolném čase) - h
                            
  • rychlost vrhu (v libovolném čase) - v

                            v = v0 - gt

  • doba stoupání - th (od momentu vyhození tělesa až do nejvyššího bodu) 
    • v nejvyšším bodě je rychlost nulová (po uplynutí času th)
                            
  • výška výstupu - hh (maximální výška vrhu)
                            
  • doba klesání - t1 (čas, za který se těleso pohybuje směrem dolů)
                            
  • rychlost dopadu - v1
                            
Rychlost dopadu v1 je stejná jako počáteční rychlost v0.