Vrh svislý vzhůru

 • pohyb složený z pohybu rovnoměrného přímočarého směrem vzhůru a z volného pádu
 • charakteristika pohybu:
  • výška vrhu (v libovolném čase) - h
                            
  • rychlost vrhu (v libovolném čase) - v

                            v = v0 - gt

  • doba stoupání - th (od momentu vyhození tělesa až do nejvyššího bodu) 
   • v nejvyšším bodě je rychlost nulová (po uplynutí času th)
                            
  • výška výstupu - hh (maximální výška vrhu)
                            
  • doba klesání - t(čas, za který se těleso pohybuje směrem dolů)
                            
  • rychlost dopadu - v1
                            
Comments