Šikmý vrh vzhůru

 • vrh šikmý vzhůru je pohyb, který se skládá z volného pádu a pohybu rovnoměrně přímočarého šikmo k povrchu Země
 • pro určení polohy a rychlosti hmotného bodu je třeba rozložit počáteční rychlost na složku vodorovnou vx a svislou vy 
 • okamžitá rychlost je vektorovým součtem svislé a vodorovné rychlosti
 • délka vrhu přímo úměrně závisí na počáteční rychlosti vrhu v0 a na elevačním úhlu α, pod kterým bylo těleso vrženo
 • při konstantní rychlosti je nejdelší délka vrhu pro elevační úhel α 45° 
 • charakteristika pohybu:
  • souřadnice polohy:
                            
  • velikosti rychlosti:
                            
  • doba, v níž těleso dosáhne největší výšky:
                            
  • délka šikmého vrhu:
                            
  • doba pohybu tělesa:
                            
  • největší délka šikmého vrhu (pro α = 45°):
                            
Comments