Šikmý vrh vzhůru

VRH ŠIKMÝ VZHŮRU = pohyb, který se skládá z volného pádu a pohybu rovnoměrně přímočarého šikmo k povrchu Země

pro určení polohy a rychlosti hmotného bodu je třeba rozložit počáteční rychlost na složku vodorovnou vx a svislou vy 
okamžitá rychlost je vektorovým součtem svislé a vodorovné rychlosti

délka vrhu přímo úměrně závisí na počáteční rychlosti vrhu v0 a na elevačním úhlu α, pod kterým bylo těleso vrženo
při konstantní rychlosti je nejdelší délka vrhu pro elevační úhel α 45°

Vrh šikmý vzhůru


charakteristiky pohybu:
  • souřadnice polohy tělesa:
                            
  • velikosti rychlosti tělesa:
                            
  • doba, v níž těleso dosáhne největší výšky:
                            
  • délka šikmého vrhu:
                            
  • doba pohybu tělesa:
                            
  • největší délka šikmého vrhu (pro α = 45°):
                            
Poznámka:
Při pohybu v prostředí s nezanedbatelným odporem opisuje těleso asymetrickou balistickou křivku, u které je délka vrhu kratší než u pohybu při zanedbání odporu vzduchu.