Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země

Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země jsou pohyby, které probíhají v blízkosti Země a jejichž trajektorie jsou vzhledem k rozměrům Země velmi malé. Proto veličiny (intenzita gravitačního pole - gravitační zrychlení, gravitační potenciál), které popisují gravitační pole při těchto pohybech se nemění (jsou konstantní). Také budeme předpokládat, že na pohybující se tělesa nepůsobí kromě tíhové síly žádné další síly, ani odporová síla vzduchu. Uvažujeme tedy o pohybech tělesa ve vakuu.

V homogenním tíhovém poli Země pozorujeme volný pád a tzv. složené pohyby (vrhy). Skládají se z volného pádu a rovnoměrného přímočarého pohybu daným směrem. Podle směru pohybu dělíme vrhy na: