Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země

  • Pohyby těles v homogenním tíhovém poli Země jsou pohyby, které probíhají v blízkosti Země a jejichž trajektorie jsou vzhledem k rozměrům Země velmi malé. Budeme předpokládat, že na pohybující se tělesa nepůsobí kromě tíhové síly žádné další síly, ani odporová síla vzduchu. Uvažujeme tedy o pohybech tělesa ve vakuu.
  • V homogenním tíhovém poli země pozorujeme volný pád a tzv. složené pohyby (vrhy). Skládají se z volného pádu a rovnoměrně přímočarého pohybu. Podle směru pohybu dělíme vrhy na:
    • svislý vrh vzhůru
    • svislý vrh dolů
    • vodorovný vrh
    • šikmý vrh vzhůru
Comments