Gravitační a tíhová síla při povrchu Země

  1. pól:     |Fg| = |FG| (FS = 0)
  2. rovník:     |Fg| > |FG| (FS se nerovná 0)
platí: FG = m g

z toho vyplývá:  
g1 > g2

g1 … tíhové zrychlení na pólu (9,833 m∙s-2)
g2 … tíhové zrychlení na rovníku (9,780 m∙s-2)

stanoveno normální tíhové zrychlení gn = 9,80665 ms-2 = 9,81 m s-2, které nezávisí na zeměpisné šířce