GRAVITAČNÍ POLE

GRAVITACE je obecná vlastnost všech hmotných těles, která se projevuje působením přitažlivých sil na ostatní hmotná tělesa v prostoru


Pro zájemce
Shrnutí poznatků z gravitačního pole v pdf - zdroj: Gymnázium Olomouc - Hejčín
Gravitační pole (studijní materiál na VŠB TU v Ostravě)
Multimediální prezentace (Autoři: Jan Hrnčíř, Martin Kleich, František Doseděl, Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci)