Zákony zachování uplatňující se při jaderných změnách


OTÁZKYODPOVĚZ
(tyto otázky dostanete při zkoušení a opakování)


ŘEŠENÉ ÚLOHY

ODPOVĚDI NA OTÁZKY(odpovědi na otázky a nutné minimum 
pro pochopení další látky)
ÚLOHY

ÚLOHY KE ZKOUŠENÍPOKUSY

několik experimentů na dané téma

ODKAZY(najdete zde další odpovědi na položené otázky)ÚLOHY K ŘEŠENÍ S VYUŽITÍM PC
Comments