Zákony zachování

Jestliže obecný zápis jaderné reakce zapíšeme ve tvaru a + X = Y + b, můžeme potom jednotlivé zákony zachování zapisovat takto:


Zákon zachování hybnosti
p = pa + pX = pY + pb = p´
Zákon zachování elektrického náboje Z = Za + ZX = ZY + Zb = Z´
Zákon zachování počtu nukleonů A = Aa + AX = AY + Ab = A´
Zákon zachování relativistické hmotnosti m = ma + mX = mY + mb = m´
Zákon zachování energie E = EKa + m0a.c2 + EKX + m0X.c2 = EKY + m0Y.c2 + EKb + m0b.c2 = E´


Poznámka:
Zákon zachování relativistické hmotnosti a Zákon zachování energie představují vlastně jeden zákon v různých podobách
Z STR platí mezi relativistickou hmotností a energií vztah E = m . c2

ÚLOHY:

1) V atmosféře Země neustále probíhají jaderné reakce, při nichž kosmické záření obsahující neutrony bombarduje jádra plynů v atmosféře. Při tom dochází k přeměně jader dusíku 147N v radionuklid uhlíku 146C. Ten se dále rozpadá opět na dusík 147N. Napište rovnice příslušných jaderných reakcí.