Základní vzájemné přeměny elementárních částic

A) Beta rozpad neutronu

neutron     →     proton   +   elektron   +   antineutrinoB) Anihilace elektronu s pozitronem

elektron   +   pozitron     →     mezon D+   +   mezon D-C) Anihilace protonu a antiprotonu

proton   +   antiproton     →     top kvark   +   antitop kvarkD) Anihilace protonu a antiprotonu

proton   +    antiproton     →     8 pionů