Využití radionuklidů

Radionuklid = nuklid, u kterého se projevuje radioaktivita

Možnosti využití radionuklidů:

STROJÍRENSTVÍ A TECHNIKA
 • Zjišťování skrytých vad materiálu
  • využívá se: zeslabení záření při průchodu látkou
  • název metody: prozařování - záření prochází zkoušeným materiálem a vnitřní vady se projeví změnou jeho absorbce (pohlcování), na radiografickém filmu se potom tyto změny projeví různým stupněm zčernání fotografické emulze
  • jako zdroj záření se používá: Iridium (77Ir192), kobalt (27Co60), selen (34Se75)
 • Měření tloušťky materiálu
  • záření beta prochází měřeným materiálem a je jím pohlcováno v závislosti na tloušťce vrstvy
  • využití: ve válcovnách plechu, při výrobě plastů
 • Stopovací metody
  • vhodný radioizotop se přimísí ke zpracovávanému materiálu a umožňuje tak kontrolovat úniky netěsnostmi v potrubí, opotřebení součástek strojů apod.
 • Konstrukce termočlánků (el. baterií) k výrobě elektřiny (malá hmotnost a dlouhá životnost)
  • využívá se: Seebeckova jevu a tepla uvolněného při radioaktivní přeměně
 • Radiační polymerace
  • ozářením dojde k polymeraci materiálů, sloužících k výrobě sportovní výstroje, obuvi, čalounění apd.
MEDICÍNA, LÉKAŘSTVÍ
 • Léčení zhoubných nádorů (Radioterapie)
  • kobaltová bomba-ozařovač, kobalt 60, cesium 137
  • využívá se: změna vlastností látky po ozáření
  • zdroje záření jsou umístěné mimo tělo pacienta
   • jeden zdroj - pohybuje se po kružnici, ozařovaný nádor je ve středu této kružnice
   • více zdrojů - jsou nepohyblivé a paprsky z nich jsou soustředěny do místa nádoru
 • Radiochirurgie
  • k operacím např. mozku se využívá pronikavé záření
  • Leksellův gama nůž má v ozařovací hlavici 192 zářičů, jejichž paprsky jsou soustředěny do jednoho místa
  • Kardiostimulátor a magnetická rezonance - video, pořad Medicína 21. století na ČT, 16:26)
 • Sledování průtoku krve 
  • radionuklid technecium 99 v excitovaném stavu jako zářič gama s poločasem přeměny 6 hodin
  • sodík 24 s poločasem přeměny 15 hodin
  • využívá se: značkované atomy (radionuklidy) projevují svou přítomnost vysílajícím zářením
 • Zjišťování činnosti štítné žlázy
  • jód 132 s poločasem přeměny 2 hodiny
 • Balneologie
  • používání radioaktivních koupelí
  • lázně Jáchymov - léčí se zde nemoci pohybového ústrojí
 • Výroba léčiv
 • Sterilizace lékařských nástrojů a předmětů
  • ionizující záření ničí choroboplodné zárodky bez nutnosti zahřívání materiálu na vysokou teplotu
ARCHEOLOGIE, GEOLOGIE
 • Měření stáří hornin zemské kůry (uhlíková metoda)
  • využití: časového průběhu jaderné přeměny (jaderné hodiny)
 • Zjišťování stáří různých vykopávek
  • využití: časového průběhu jaderné přeměny (jaderné hodiny)
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • Kouřové detektory a hlásiče požáru
  • čidlo obsahuje radioaktivní zářič alfa, který v čistém vzduchu udržuje slabý proud mezi elektrodami, kouř v prostoru způsobí změnu tohoto proudu a eletronika hlásiče na ní zareaguje
  • test požárních hlásičů (video, 2:55)
 • Sledují rozptyl škodlivých a přítomnost toxických látek v ovzduší
ZEMĚDĚLSTVÍ
 • Šlechtitelství
  • ozařováním semen dochází k mutacím, vytváření zcela nových odrůd
 • Ochrana skladovaných potravin
  • ozářením potravin radiokobaltem se zničí mikroorganismy způsobující hnilobu, prodloužení doby skladovatelnosti
  • ozařováním se potlačuje nežádoucí klíčivost

PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE

Léčba ozařováním - edukační film, 24:24
Leksellův gama nůž - pdf, předmět: Lékařská přístrojová technika

PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE