Využití radionuklidů

Radionuklid = nuklid, u kterého se projevuje radioaktivita

Možnosti využití radionuklidů:

STROJÍRENSTVÍ A TECHNIKA
 • Zjišťování skrytých vad materiálu (bezdotykové měření tloušťky materiálu)
  • využívá se: zeslabení záření při průchodu látkou
 • Konstrukce termočlánků (el. baterií) k výrobě elektřiny (malá hmotnost a dlouhá životnost)
  • využívá se: Seebeckova jevu a tepla uvolněného při radioaktivní přeměně
MEDICÍNA, LÉKAŘSTVÍ
 • Léčení zhoubných nádorů 
  • kobaltová bomba-ozařovač, kobalt 60, cesium 137
  • využívá se: změna vlastností látky po ozáření
 • Sledování průtoku krve 
  • radionuklid technecium 99 v excitovaném stavu jako zářič gama s poločasem přeměny 6 hodin
  • sodík 24 s poločasem přeměny 15 hodin
  • využívá se: značkované atomy (radionuklidy) projevují svou přítomnost vysílajícím zářením
 • Zjišťování činnosti štítné žlázy
  • jód 132 s poločasem přeměny 2 hodiny
 • Léčba revmatických chorob
 • Výroba léčiv
 • Sterilizace lékařských nástrojů a předmětů
ARCHEOLOGIE, GEOLOGIE
 • Měření stáří hornin zemské kůry (uhlíková metoda)
  • využití: časového průběhu jaderné přeměny (jaderné hodiny)
 • Zjišťování stáří různých vykopávek
  • využití: časového průběhu jaderné přeměny (jaderné hodiny)
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 • Kouřové detektory
 • Hlásiče požáru
 • Sledují rozptyl škodlivých a přítomnost toxických látek
POTRAVINÁŘSTVÍ
 • Ošetření potravin (zabraňuje se jejich zkažení nebo klíčení)