Vnitřní fotoelektrický jev

Vnitřní fotoelektrický jev = jev, při němž uvolněné elektrony zůstávají v látce (dojde ke změně v obsazení energetických hladin elektronů)

projevuje se u polovodičů a dielektrik zvýšením vodivosti

VYUŽITÍ:

Název zařízení Popis Foto
dveře výtahů zařízení zapínající nebo vypínající ovládací mechanismy přerušením světelného signálu
fotorezistor polovodičová součástka, jejíž odpor se mění v závislosti na osvětlení
fotodioda polovodičová součástka, jejíž vodivost se mění v závislosti na osvětlení
fotočlánek polovodičová součástka využívající vzniku elektrického napětí při dopadu elmag. záření na přechodu PN v polovodiči nebo přechodu kov polovodič

při osvětlení se stává elektrickým zdrojem
sluneční baterie zařízení složené z křemíkových fotočlánků a konstruované na přeměnu energie slunečního záření na energii elektrickou PODÍVEJ SE
televizní kamery zařízení určené k přeměně plochy snímané optickým objektivem na elektrické obrazové signály
expozimetry zařízení určující jas odraženého světla od zobrazované (fotografované nebo filmované) scény