Úlohy z fyziky mikrosvěta 1

Sbírka příkladů.cz  (ukázka řešených úloh)

Příklad č. 703       -       Příklad č. 704       -       Příklad č. 707      -       Příklad č. 708


Sbírka řešených úloh (KDF MFF UK v Praze):

He-Ne laser       -      Energie kvanta       -       Srovnání sil       -       Dva pohledy na fotoelektrický jev 


Zbývající úlohy vyřešte sami:

1) Sodíková lampa vyzařuje za 1 sekundu 3,5 J energie. Kolik fotonů s vlnovou délkou 589,3 nm vysílá za jednu sekundu?
(1,037 . 1019)

2) Určete rychlost elektromů vystupujících z povrchu stříbra ozářeného jednobarevným světlem vlnové délky 150 nm, jestliže fotoelektrický jev u stříbra nastává od vlnové délky 260 nm.
(1,11 . 106 m/s)

3) Největší vlnová délka záření, která vyvolá u wolframu fotoelektrický jev, je 275 nm. Určete 
a) výstupní práci elektronu,
b) maximální velikost rychlosti elektronů při osvětlení wolframu ultrafialovým světlem vlnové délky 180 nm.
(7,233 . 10-19 J, 9,15 . 105 m/s)