Rozdělení a přehled elementárních částic - STANDARTNÍ MODELREZONANCE = hmotné objekty podobné elementárním částicím, jejichž střední doba života je kratší než 10-20 s
  • vznikají při interakcích elementárních částic o vysokých energiích

Některé složené částice


 název složené částice  složení
 klasifikace
(zařazení částice)

   PROTON
  kvark up
  kvarrk up
  kvark down


 BARYONY
(skládají se ze 3 kvarků)
 
   NEUTRON
  kvark down
  kvarrk down
  kvark up

ověř si na velikosti elektrického náboje


PODÍVEJ SE     -     PODÍVEJ SE     -     PODÍVEJ SE

Další rozdělení elementárních částic - Ped. fakulta JU v Českých Budějovicích
Higgsův boson ve Standartním modelu (Hvězdárna Plzeň) - formát .jpg