Laser

INTERAKCE ZÁŘENÍ A ATOMŮ
A
SPONTÁNNÍ (SAMOVOLNÁ)
EMISE ZÁŘENÍsamovolný přechod atomu z excitovaného stavu s energií E2 do základního stavu s energií E1

vyzáří se přitom foton s energií
E2 - E1 = h . f

podívej se na lasery.wz.cz
B
ABSORPCE ZÁŘENÍ
vlivem dopadajícího záření s frekvencí f splňující podmínku h . f = E2 - E1 může atom pohltit foton a přejít ze základního stavu s energií E1 do excitovaného stavu s energií E2


podívej se na lasery.wz.cz
C
STIMULOVANÁ EMISE ZÁŘENÍ
dopadá-li na atom v excitovaném stavu s energií E2 záření s frekvencí f splňující podmínku h . f = E2 - E1 atom přejde ze stavu E2 do stavu E1 a vyzáří přitom energii E2 - E1
tato vyzářená energie (záření) je koherentní s dopadajícím zářením a původní dopadající záření se zesiluje

na stimulované emisi záření je založen princip laseru

podívej se na lasery.wz.cz