Jaderný reaktor, jaderná elektrárna

Jaderný reaktor - zdroj: Katedra fyziky PřF OUJADERNÝ REAKTOR = zařízení, v němž se uskutečňuje řízená jaderná reakce štěpení jader uranu

 

Nejdůležitější části jaderného reaktoru:

 • PALIVOVÉ ČLÁNKY (TYČE) (konstrukčně vhodně upravená tyč obsahující štěpný materiál uzavřený v obalu, který zadržuje produkty štěpení a zabraňuje reakci mezi štěpným materiálem a chladivem)

 • MODERÁTOR (látka, která snižuje rychlost neutronů vznikajících při štěpné reakci na hodnotu potřebnou k vyvolání štěpné reakce dalšího jádra - např. grafit, voda, aj.)

 • REGULAČNÍ TYČE (tyče umístěné v aktivní zóně reaktoru vyrobené z materiálu, který silně absorbuje neutrony, sloužící k řízení řetězové reakce v jaderném reaktoru - materiál: bor, kadmium)

Rozdělení jaderných reaktorů: (podle užívaného moderátoru)
 • Lehkovodní typy
  • VVER ... vodo-vodní energetický reaktor ... Dukovany, Temelín, ... VVER 1000VVER440
  • BWR ... boiling water reactor - varný reaktor
 • Grafitem moderované typy
 • Moderované těžkou vodou


PODÍVEJ SE --- PODÍVEJ SE --- PODÍVEJ SE

PODÍVEJ SE --- PODÍVEJ SE --- PODÍVEJ SE


JADERNÁ ELEKTRÁRNA = je výrobna elektrické energie resp. technologické zařízení, sloužící k přeměně vazebné energie jader těžkých prvků na elektrickou energii. V principu se jedná o parní elektrárnu, ve které se energie získaná jaderným reaktorem používá k výrobě páry v parogenerátoru. Tato pára pohání parní turbíny, které pohání alternátory pro výrobu elektrické energie.

 

Základní části jaderné elektrárny: 


 • JADERNÝ REAKTOR s OBĚHOVÝM ČERPADLEM
(primární okruh)

 • PAROGENERÁTOR (výroba páry), vícestupňová PARNÍ TURBÍNA, KONDENZÁTOR a ČERPADLO
(sekundární okruh)

 • CHLADÍCÍ VĚŽE, ČERPADLO
(chladící-terciální okruh)