Radioaktivita a jaderné záření

Radioaktivita = přeměna atomových jader spojená s uvolňováním jaderného záření

Objevena: 1896 - Henri Becquerel – francouz
(zkoumání uranové rudy – smolince z Jáchymova - objev neviditelného záření procházejícího papírem a působící chemicky na fotografickou desku)

Rozdělení:

přirozená - probíhá samovolně v přírodě

                                        22688Ra ---> 22286Rn + 42He    Er = 4,8 MeV

umělá - uměle vyvolaná člověkem - objev: 1934 (manželé Curieovi)

                            42He + 2713 Al ---> 3015P + 10n    (nestabilní P, poločas přeměny 130 s)
                                              3015P ---> 3014Si + 01e+


Jaderné záření = záření vznikající při jaderných přeměnách

Rozdělení:

  • Záření α (záření alfa) - proud heliových jader (42He) - WIKIPEDIE
  • Záření β (záření beta) - proud elektronů (β-) nebo pozitronů (β+) - WIKIPEDIE
  • Záření γ (záření gama) - proud fotonů (elmag. záření s vlnovou délkou menší než 30 pm) - WIKIPEDIE

Vznik jednotlivých druhů záření:

Záření α                  23892U ---> 23490Th + 42He 

Záření β                        10n ---> 11p + 0-1e                        (rozpad neutronu)

Záření γ                    6027Co ---> 6028Ni* + 0-1β  ...  6028Ni* ---> 6028Ni + γ

Další vlastnosti jaderného záření:

chování v magnetickém poli

                       záření α se vychyluje na opačnou stranu než β- a stejnou stranu jako β+
                       záření γ se v magnetickém poli nevychyluje

pronikavost            podívej se na internet


PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE

Radioaktivita (učební materiál, atmovejadro.wz.cz)
Radioaktivita kolem nás (délka 12:30; video z pořadu POPULARIS na ČT2)
Radioaktivita (délka 9:07; video z cyklu NEZKRESLENÁ VĚDA)

PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE - PODÍVEJ SE