Hmotnostní úbytek, vazební energie a jaderné síly

Hmotnostní schodek
  víme: jádro atomu se skládá z N neutronů a Z protonů
  Hmotnosti protonu mp a neutronu mn jsou známy s velkou přesností, také skutečné hmotnosti jader mj je možno velmi přesně změřit, například hmotnostním spektrometrem. Jestliže se jádro určitého prvku ZAX skládá ze Z protonů a N neutronů (tj. A = Z + N), pak by pro hmotnost jádra mělo platit:

  mj = Z mp + N mn

  Ze všech měření však vyplývá, že skutečná hmotnost jádra je vždy menší než hmotnost nukleonů v jádře, tj.

  mj < Z mp + N mn

  Rozdíl mezi hmotností nukleonů a skutečnou hmotností jádra se nazývá 
  hmotnostní úbytek (schodek) B.
  B = Z.mp + N.mn - mj

Vazební energie (Ej)

Vazební energie jádra je energie, kterou bychom museli dodat, aby se jádro rozdělilo na Z protonů a N neutronů (N=A-Z)
 • jedna ze složek vnitřní energie tělesa
 • vazební energie připadající na jeden nukleon ɛj = Ej/A
 • platí: Ej = B c2

Jaderné síly

Jaderné síly jsou přitažlivé síly velmi krátkého dosahu působící mezi nukleony v atomovém jádře
 • zajišťují stabilitu jádra
 • nový druh sil vyskytující se v mikrokosmu (nepatří mezi síly gravitační ani elektrické)
 • ve své oblasti působení jsou mnohonásobně větší než síly elektrické
 • dosah jaderných sil ... řádově 10-15 m
 • působí mezi dvěma nukleony

PODÍVEJ SE --- PODÍVEJ SE --- PODÍVEJ SE

Vazebná energie jader (ENERGYWEB)

Vazebná energie a energie reakce (Encyklopedie fyziky)

PODÍVEJ SE --- PODÍVEJ SE --- PODÍVEJ SEÚLOHY:

1) Určete: 

 • hmotnostní úbytky v kg a v násobcích atomové hmotnostní konstanty mu u jader prvků: a) helium 42He, b) lithium 73Li, c) beryllium 94Be, jestliže a) mHe = 6,646 × 10–27 kg, b) mLi = 11,525 × 10–27 kg, c) mBe = 14,962 × 10–27 kg.
 • vazební energii připadající na jeden nukleon v eV

(0,0301mu, 0,1168mu, 0,0633mu, 7,03 MeV, 15,58 MeV, 6,57 MeV )