Foton a jeho vlastnosti

FOTON = elementární kvantum elektromagnetického pole pohybující se rychlostí světla (c) a přenášející energii E = h.f
(h = Planckova konstanta, f = frekvence)


VLASTNOSTI:

a) hybnost (p = m . v)


b) klidová hmotnost m0 = 0

c) elektrický náboj Q = 0

d) jev interference prokazuje vlnové vlastnosti fotonů

e) fotoelektrický a Comptonův jev prokazují částicové vlastnosti fotonů


SHRNUTÍ

FOTON JE OBJEKT MIKROSVĚTA, KTERÝ MÁ ČÁSTICOVÉ I VLNOVÉ VLASTNOSTI, ALE NENÍ ČÁSTICE ANI VLNA.

(DUALISMUS VLNA-ČÁSTICE)