Časový průběh radioaktivní přeměny, aktivita zářiče
grafické znázornění poločasu přeměny (zdroj: ČEZ)

tabulka s poločasy rozpadu prvků používaných v medicíně (formát pdf)
zdroj: ÚJV Řež, a. s.
(ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU)
ÚLOHY

ÚLOHA 1

ÚLOHA 2

ÚLOHA 3

ÚLOHA 4
Určení stáří dřevěné třísky radiouhlíkovou metodou (zdroj: Webová sbírka řešených úloh z fyziky)


ÚLOHA 5
Aktivita zdroje (zdroj: Webová sbírka řešených úloh z fyziky)