Časový průběh radioaktivní přeměny, aktivita zářičeÚLOHY

ÚLOHA 1

ÚLOHA 2

ÚLOHA 3

ÚLOHA 4
Určení stáří dřevěné třísky radiouhlíkovou metodou (zdroj: Webová sbírka řešených úloh z fyziky)


ÚLOHA 5
Aktivita zdroje (zdroj: Webová sbírka řešených úloh z fyziky)