FYZIKA MIKROSVĚTA

1. Základní pojmy kvantové fyziky

Kvantová fyzika = oblast fyziky popisující a studující pohyb mikročástic a jejich soustav
vznik: počátek 20. století (Max Planck, Albert Einstein)

2. Elektronový obal atomu

3. Jaderná fyzika

Jaderná fyzika = část fyziky, která zkoumá vlastnosti atomového jádra a procesy při jaderných reakcích

4. Fyzika elementárních částic

Elementární částice = nejjednodušší hmotné objekty, vytvářející libovolnou látku nebo pole