FILOZOFICKÉ PROBLÉMY FYZIKY

Záznam přednášek z cyklu Fyzika jako dobrodružství poznání, které v roce 2015 zrealizoval Ústav teoretické fyziky a Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK v Praze. Jednotlivé přednášky jsou uloženy ve formě videa na YouTube a otevřou se v novém okně.

 1. přednáška: Astronomie, matka fyziky - cesta od mýtů k vědě (19. 2. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
 2. přednáška: Mezi Keplerem a Newtonem - zrod matematicky formulované mechaniky (26. 2. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
 3. přednáška: Od hmotných bodů ke spojitým polím - odkaz Faradaye a Maxwella (5. 3. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
 4. přednáška: Einsteinova speciální relativita (12. 3. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
 5. přednáška: Gravitace coby deformace prostoru a času (19. 3. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.
 6. přednáška: Neurčitost a provázanost - kvantový svět (26. 3. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
 7. přednáška: Částice a antičástice - kvantování fyzikálních polí (2. 4. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
 8. přednáška: Od principů symetrie k základním interakcím (9. 4. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
 9. přednáška: Reverzibilita fyzikálních procesů a šipka času (16. 4. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
 10. přednáška: Fázové přechody - od klasického varu ke kvantové supraradiaci (23. 4. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
 11. přednáška: Od chaosu ke komplexitě - „všechnofyzika“ (14. 5. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
 12. přednáška: Náš kosmos - co o něm dnes víme? (21. 5. 2015)
  • přednáší prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.


ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc                                prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.