Elektrický proud jako děj a jako veličina - zápis do sešitu

A) Elektrický proud jako děj


Elektrický proud je uspořádaný pohyb elektricky nabitých částic.

podmínky vzniku:
  1. přítomnost volných částic s elektrickým nábojem
  2. vytvoření a udržení elektrického pole v látce (elektrický zdroj)

STEJNOSMĚRNÝ elektrický proud = uspořádaný pohyb elektricky nabitých částic stálého směru

směr proudu - určuje směr pohybu částic s kladným nábojem (dohodou)

B) Elektrický proud jako fyzikální veličina

značka: I
jednotka: 1 A (Ampér)
  • základní jednotka soustavy SI
  • přesná definice později (s využitím magnetického pole)

poznámky:
  • v homogenním elektrickém poli I = konst.
  • elektrický proud měříme ampérmetry 


ÚLOHY

1) Vodičem prochází stejnosměrný proud. Za 30 minut jím prošel náboj  900 C. Určete velikost proudu. Za jakou dobu projde při tomto proudu vodičem náboj 600 C?
(0,5 A; 20 min)

2) Kondenzátor kapacity 4 µF, nabitý na napětí 250 V, byl vybit vodičem za 0,00l s. Určete střední hodnotu proudu ve vodiči.
(1 A)