Vznik elektrického proudu

  1. Elektrický proud jako děj a jako veličina
  2. Elektrický zdroj, přeměny energie v jednoduchém obvodu