Zesilovač

zesilovač = zařízení zvětšující amplitudu střídavého napětí

příklad: tranzistorový zesilovač

tranzistor zapojen se společným emitorem
malá změna proudu iB vyvolá velkou změnu proudu iC
vstup: zesilované napětí u1
výstup: zesílené napětí u2

potom zesílení A = U2 / U1

proud báze se periodicky mění kolem hodnoty IB0
potom periodické změny výstupního napětí UCE0 vypadají takto:
VSTUP
 
VÝSTUP