Usměrňovač

= zařízení, které přeměňuje střídavé napětí na stejnosměrné

využívá se závislosti procházejícího proudu na polaritě napětí na polovodičové diodě
(dioda v obvodu střídavého proudu pracuje jako elektrický ventil - proud prochází jen v kladných půlperiodách vstupního střídavého napětí, v záporných půlperiodách napětí obvodem proud neprochází)

Rozdělení usměrňovačů:
  • Jednocestný usměrňovač (využívá se jen jedna polovina periody střídavého napětí)
význam zapojení kondenzátoru: vyhlazení pulzace usměrněného napětí (filtrace)

  • Dvoucestný usměrňovač (využívá se obou polovin periody střídavého napětí)
    realizace: 2 dvojice diod - GRAETZOVO ZAPOJENÍ

    - výstupní napětí pulsuje s dvojnásobnou frekvencí
    - k vyhlazení (filtraci) se používají složitější filtry složené z kondenzátorů, rezistorů, tlumivek, ...


Další možnosti:
 

Zdvojovač a násobič napětí
Usměrňovač on line (vzdálená laboratoř fyziky na MFF v Praze) - PODÍVEJ SE