Jednoduché úlohy

1) Střídavé napětí o frekvenci 50 Hz má amplitudu 200 V. Určete okamžité hodnoty napětí za dobu 2,5 ms, 4 ms, 5 ms a 14 ms. Předpokládejte, že v čase t = 0 s je okamžité napětí u = 0 V.
(140 V, 190 V, 200 V, -190 V)

2) Určete údaje na voltmetru a ampérmetru v obvodu střídavého proudu s rezistorem, jestliže amplituda střídavého napětí je 141 V a amplituda proudu 2,8 A. Jaký je odpor R rezistoru zapojeného v obvodu střídavého proudu?
(100 V, 2A, 50 ohmů)

3) Střídavé napětí má amplitudu 300 V a frekvenci 50 Hz. Za jakou dobu odpočátečního okamžiku (t = 0, u = 0) bude okamžitá hodnota napětí 150 V?
(1,7 ms)