Přenos elektrické energie

A) OBECNÉ SCHÉMA PŘENOSU


B) CESTA ELEKTŘINY KE SPOTŘEBITELIC) STOŽÁRY DÁLKOVÉHO VEDENÍD) ELEKTRÁRNY

 1. Tepelná elektrárna (schéma a princip činnosti - energyweb.cz)
  • Potřebná energie se získává spalováním uhlí nebo jiných paliv
  • Turbína, která je poháněna párou, je mechanicky spojena s rotorem alternátoru, kde se mechanická energie mění na elektrickou
 2. Jaderná elektrárna (schéma a princip činnosti - energyweb.cz)
  • Je tepelná elektrárna, v níž se energie potřebná na výrobu páry získává přeměnou jaderné energie
  • Jaderný reaktor, štěpení uranu 235, primární a sekundární okruh
 3. Vodní elektrárna (schéma a princip činnosti - energyweb.cz)
  • Využívá se energie vodního toku
  • Alternátor poháněn vodní turbínou
  • Přečerpávací, spádové
 4. Sluneční elektrárna (schéma a princip činnosti - energyweb.cz)
  • Tepelná elektrárna, v níž se využívá přímo energie slunečního záření
  • Vnitřní energie pracovní látky se adiabatickou expanzí mění na mechanickou energii turboagregátu
  • Turbína, sluneční kotel, tepelný akumulátor, chladící věž