Generátor střídavého proudu

= zařízení měnící mechanickou energii na elektrickou

princip činnosti: otáčení vodivé smyčky v magnetickém poli

ROZDĚLENÍ GENERÁTORŮ:
  1. ALTERNÁTORY - generátory střídavého napětí
  2. DYNAMA - generátory stejnosměrného napětí (usměrnění realizuje KOMUTÁTOR)

v elektrárnách se využívá
TROJFÁZOVÝ ALTERNÁTOR (zdroj střídavého napětí)

složení:
  • otáčivý pohyb vykonává elektromagnet - ROTOR
  • střídavé napětí se indukuje v soustavě cívek - STATOR


stator = tři cívky, jejichž osy svírají navzájem úhly 120°
rotor = magnet nebo silný elektromagnet, uložený na ocelové ose ve středu alternátoru

v cívkách se indukují střídavá napětí, která mají stejnou amplitudu a jsou navzájem posunuta o 1/3 periody,
proto potom platí rovnice


Časový a fázorový diagram těchto napětí:

frekvence rotoru alternátoru = 3000 ot/min
potom frekvence střídavého napětí = 50 Hz

z časového diagramu pro jednotlivá napětí plyne:
u1 + u2 + u3 = 0
(součet okamžitých hodnot střídavých napětí indukovaných v cívkách alternátoru je stále nulový)

Trojfázová soustava střídavých napětí

vznikající napětí bychom mohli rozvádět do spotřebitelské sítě 6 vodiči (3 cívky x 2 vodiče)

s využitím předchozího poznatku o součtu okamžitých hodnot vznikajících napětí lze tato napětí rozvádět

A

čtyřmi vodiči

ZAPOJENÍ DO HVĚZDY

N ... nulovací vodič
L1,L2,L3 ... fázové vodiče

u1, u2, u3 ... fázová napětí (230 V)
(napětí mezi fázovým vodičem a nulákem)

u12, u13, u23 ... sdružená napětí
 (400 V)
(napětí mezi libovolnými fázovými vodiči)

označení spotřebitelské sítě ... 3 x 400V/230V

B

třemi vodiči

ZAPOJENÍ DO TROJÚHELNÍKU

chybí nulák

pouze sdružená napětí u12, u13, u23

označení spotřebitelské sítě ... 3 x 400V