Elektromotor

= zařízení měnící elektrickou energii na mechanickou

složení:
  • STATOR - tři cívky, jejichž osy svírají navzájem úhel 120° (obdoba alternátoru)
  • ROTOR (kotva) - válec zhotovený z ocelových plechů s drážkami, v nichž je uloženo vinutí

proud procházející cívkami vytváří v prostoru mezi nimi magnetické pole, které se otáčí se stejnou frekvencí jako má přivádějící střídavý proud (vektor B daného mag. pole mění směr)

vzniká TOČIVÉ MAGNETICKÉ POLE


VYZKOUŠEJ SI     -     VYZKOUŠEJ SI     -     VYZKOUŠEJ SI

dvoupólové točivé magnetické pole (RNDr. Ivo Novák, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, formát swf)

VYZKOUŠEJ SI     -     VYZKOUŠEJ SI     -     VYZKOUŠEJ SIklecové vinutí - motor s kotvou nakrátko
(točivé magnetické pole indukuje ve vinutí velké proudy - malý odpor kotvy)

kotva se roztočí s jinou frekvencí než je frekvence točivého mag. pole
(změna mag. induk. toku musí být různá od nuly, aby se v cívce indukovalo napětí)

trojfázový asynchronní elektromotor

veličina skluz
s = (fp - fr) / fp
jednotka: %
fp ... frekvence otáčení točivého mag. pole
fr ... frekvence otáčení rotoru
v praxi: skluz 2-5%

ÚLOHY:
  • Jednofázový elektromotor (Sbírka řešených úloh z fyziky KDF MFF UK)
  • Zopakujte si učivo formou řešených úloh a testových otázek
    • jednofázový elektromotor (RNDr. Ivo Novák, Ph.D., SŠ Havířov, formát pdf)
    • třífázový elektromotor (RNDr. Ivo Novák, Ph.D., SŠ Havířov, formát pdf)