Střídavý proud v energetice


  1. Generátor střídavého proudu
  2. Elektromotor
  3. Transformátor
  4. Přenos elektrické energie
  5. Střídavý proud v energetice - úlohy
  6. Střídavý proud v energetice (souhrn učiva pro gymnázia na Univerzitě Komenského v Bratislave)