Magnetické pole kruhového závitu a cívky


Kruhový závit - vodič stočený do tvaru kružniceCívka - vodič namotaný na keramickém jádře

Magnetické pole kruhového závitu


Magnetické pole cívky


uvnitř cívky jsou magnetické indukční čáry rovnoběžné s osou cívky

magnetické pole uvnitř cívky je HOMOGENNÍ