Magnetické materiály v technické praxi

Elektromagnet = cívka navinutá na feromagnetickém jádře

princip činnosti:
 1. cívkou nepochází proud - jádro je nemagnetické (nepřitahuje drobné ocelové předměty)
 2. cívkou prochází proud - magnetování jádra (jádro se stane magnetem - přitahuje drobné ocelové předměty)
 3. přerušení proudu v cívce - magnetické pole jádra zaniká
pozor: jádro zůstává ale částečně zmagnetováno (jeho magnetické pole má remarentní (zbytkovou) magnetickou indukci Br)

Rozdělení magnetických materiálů podle velikosti Br:

 1. Látky magneticky tvrdé (velká hodnota Br)
  - po přerušení proudu v cívce zůstává jádro v cívce permanentním magnetem
  - tyto materiály se využívají pro výrobu permanentních magnetů

 2. Látky magneticky měkké (malá hodnota Br)
  - po přerušení proudu v cívce magnetické pole cívky téměř zaniká
  - tyto materiály se využívají pro výrobu jader do cívek
Praktické využití elektromagnetů
 1. ELEKTROMAGNETICKÉ RELÉ

 2. ELEKTRICKÝ ZVONEK

 3. ELEKTROMAGNETICKÝ REPRODUKTOR


 4. ELEKTROMAGNETICKÝ JEŘÁB
 5. ELEKTROMAGNETICKÉ UPÍNÁNÍ OCELOVÝCH PŘEDMĚTŮ