Magnetická síla

Pokus: mezi póly magnetu umístíme vodič, který připojíme ke zdroji napětí.Podle směru proudu a orientace magnetických indukčních čar se vodič vychýlí vlevo nebo vpravo.

změna směru proudu - změna výchylky v opačnou


na vodič s proudem působí magnetická síla - Fm

síla je vektor - má směr (orientaci)v tomto případě je směr určen 
FLEMINGOVÝM PRAVIDLEM LEVÉ RUKY

Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem.


Ověřte si pochopení látky na následujícím appletu - Lorentzova síla (Walter Fendt)