Vysílač

Vysílač = základní článek každé radiokomunikační soustavy


Složení vysílače:

1) OSCILÁTOR
 • srdce vysílače
 • zdroj elektromagnetických kmitů vysoké frekvence fv (10-1 MHz až 103 MHz)
 • fv je nosnou frekvencí vysílače 
  • nosné frekvence vysílačů jsou mezinárodní dohodou rozděleny do radiokomunikačních pásem

Přehled radiokomunikačních pásem:

 Radiokomunikační pásmo
Frekvenční rozsah v MHz
dlouhé vlny
střední vlny
krátké vlny
I. televizní pásmo
VKV
III. televizní pásmo
IV. a V. televizní pásmo
0,148 5 až 0,283 5 
0,526 5 až 1,606 5
3,950 až 26,1
41 až 68
86 až 108
174 až 230
470 až 790
Sítě GSM (mobilní telefony)
900 MHz až 1 800 MHz
Družicové televizní vysílání
až 10 GHz

2) MODULÁTOR
 • modulace vysokofrekvenčního kmitání z oscilátoru akustickým signálem nízké frekvence fn
 • druhy modulace:
  • u rozhlasových vysílačů
   • amplitudová (DV, SV, KV)
    • nf signálem se mění amplituda vf kmitů (frekvence se nemění) - ukázka
   • frekvenční (VKV)
    • nf signálem se mění frekvence vf kmitů (amplituda se nemění) - ukázka
  • u vysílačů GSM
   • impulzní modulace
    • akustický analogový signál se převádí na číslicový (digitální) signál (AD převodník)
    • tento digitální signál se potom frekvenční modulací posílá dál
3) KONCOVÝ STUPEŇ VYSÍLAČE
 • zesílení modulovaného vysokofrekvenčního signálu na potřebný výkon
4) ANTÉNA
 • půlvlnný dipól
 • vyzáření signálu do prostoru